Danh mục
free web page hit counter

Ắc quy khô (MF)

Ắc quy khô (MF)

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT BÌNH ẮC QUY KHÔ GLOBE (LELONG VIETNAM) 

TT    LOẠI BÌNH                                            ĐIỆN ÁP (v)

DUNG LƯỢNG 

(20 AH)

DÀI        (mm) RỘNG (mm) CAO (mm)

TỔNG CAO

(mm)

T. LƯỢNG

KIỂU

CỰC

1 34B19L-MF 12 33 187 127 202 227 7.3 2
2 34B19L(S)-MF 12 33 187 127 202 227 7.3 2
3 38B20R-MF 12 35 197 129 202 227 6.5 1
4 46B24R-MF 12 45 238 129 202 227 9 1
5 46B24L-MF 12 45 238 129 202 227 9 2
6 46B24R(S)-MF 12 45 238 129 202 227 9 1
7 46B24L(S)-MF 12 45 238 129 202 227 9 2
8 55B24R(S)-MF 12 45 238 129 202 227 10.2 1
9 55B24L(S)-MF 12 45 238 129 202 227 10.2 2
10 48D26R-MF 12 50 260 173 202 225 11 1
11 48D26L-MF 12 50 260 173 202 225 11 2
12 55D23L-MF 12 55 232 173 202 225 12.5 2
13 55D23R-MF 12 55 232 173 202 225 12.5 1
14 70D23L-MF 12 60 232 173 202 225 12.8 2
15 55530-MF 12 55 246 175 190 190 12.1 2

Cách bố trí cực

Sản phẩm khác cùng loại
Sản phẩm khuyến mại